นั่งรถไม้ไปกินข้าวคอนโด ดูร่อนแร่แช่เท้า ตามรอยเหมืองแร่

นั่งรถไม้ไปกินข้าวคอนโด ดูร่อนแร่แช่เท้า ตามรอยเหมืองแร่
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นั่งรถไม้ไปกินข้าวคอนโด ดูร่อนแร่แช่เท้า ตามรอยเหมืองแร่” ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเมืองแร่นอง โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้
ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีการจิบกาแฟฟังเรื่องเล่าเมืองระนอง เกี่ยวกับตำนานของการทำเหมืองแร่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนฮินดู ฯลฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ฉบับข่าวที่ 296/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈CHANGE FOR GOOD 🌈
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
(Visited 1 times, 1 visits today)