🌟พช.ระนอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2565🌟

🌟พช.ระนอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม 2565🌟
✨วันพุธที่ (28 ก.ค 65) เวลา 07.00 น.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ✨
💫จากนั้น เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน💫
✨โดยเวลา 17.30 น. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนหน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว✨
✨และเวลา 19.19 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา✨
🌟ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุม พร้อมด้วย นางกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวปุญญิสา คำนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 🌟

ฉบับข่าวที่ 294/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈CHANGE FOR GOOD 🌈
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)