วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เ

01 พฤษภาคม 2562 /

16:24 น.

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

01 เมษายน 2562 /

19:31 น.

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2562

25 มีนาคม 2562 /

19:40 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จังหวัดระนอง ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

21 มีนาคม 2562 /

14:40 น.