วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประธานองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

11:25 น.

นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลฯ รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:36 น.

วันที่ 7 ก.พ.62 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี2562 จังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการการคัดสรรฯ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น (Provincial Star OTOP : PSO) จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์

07 กุมภาพันธ์ 2562 /

16:08 น.

วันที่ (7ก.พ.62) นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและการประกวดกิจกรรมชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

07 กุมภาพันธ์ 2562 /

16:04 น.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน เรื่องสวัสดิการรัฐด้านการประกันสังคม มาตรา 40 โดยได้รับเกียรติจากประกันสังคมจังหวัดระนอง นางจุไรรัตน์ ณ ระนอง และนางเยาวภา ชิดเอื้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

06 กุมภาพันธ์ 2562 /

14:08 น.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25562 พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด ปีพ.ศ.2562 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง

06 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:29 น.