วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง พบปะพูดคุยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

21 กุมภาพันธ์ 2562 /

17:15 น.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ลงติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ

21 กุมภาพันธ์ 2562 /

17:13 น.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน กิจกรรมที่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 กุมภาพันธ์ 2562 /

14:53 น.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562” ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง

14 กุมภาพันธ์ 2562 /

13:37 น.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโกมาซุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

14 กุมภาพันธ์ 2562 /

11:57 น.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประธานองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

11:25 น.

นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลฯ รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:36 น.

วันที่ 7 ก.พ.62 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี2562 จังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการการคัดสรรฯ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น (Provincial Star OTOP : PSO) จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์

07 กุมภาพันธ์ 2562 /

16:08 น.