วันอาทิตย์ ที่16 กันยายน 2561 หอการค้าจังหวัดระนอง , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด กับชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาว ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมนาว

16 กันยายน 2561 /

18:45 น.

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดชุมชนท่องเที่ยวฯ บ้านพรรั้ง

06 กันยายน 2561 /

18:12 น.

28 ก.ค.61 เวลา 06.30 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปรุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

31 กรกฎาคม 2561 /

12:57 น.