23 ตุลาคม 2560 พัฒนาการจังหวัดระนอง นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2560 /

14:49 น.

19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมซักซ้อมการมอบหมายภารกิจผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

20 ตุลาคม 2560 /

16:25 น.

18 ตุลาคม 2560 จิตอาสาบรรจุดอกไม้จันทน์ลงกล่อง จำนวน 150,423 ดอก เตรียมอัญเชิญจากศาลากลางจังหวัดระนอง ไปยังสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

18 ตุลาคม 2560 /

17:11 น.

13 ต.ค 60 พจ.ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน หลวงรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2560 /

15:15 น.