พช.ระนอง ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์แห่งความจงรักภักดีจากผ้าอัตลักษณ์จังหวัดระนอง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย

20 พฤษภาคม 2565 /

11:47 น.