ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวระนอง – เมียนมา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมประชุมการจัดกิจกรรม “ตามรอยเสด็จฯพระพุทธเจ้าหลวงสู่เมืองระนอง” ตามบันทึกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน “อาบน้ำเพ็ญ @ ระนอง” ประจำปี 2562