ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระนอง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า : TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย : TPMAP Logbook