ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระนอง ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและสร้างกระบวนการเรียนรู้ “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน”