พจ.ระนอง นำผู้ประกอบการ OTOP รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

22 มีนาคม 2564 /

14:12 น.

จังหวัดระนอง จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อน​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง

19 กุมภาพันธ์ 2564 /

17:10 น.