ข่าวประชาสัมพันธ์

นายรักษ์พล วงษ์ม่วง พัฒนาการจังหวัดมอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านนำร่องจัดเก็บ จปฐ. เชิงรุก

นายรักษ์พล วงษ์ม่วง พัฒนาการจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. พัฒนาการจังหวัดระนองและและผู้ก่อการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ