ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและยกระดับท่องเที่ยวชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 สิงหาคม 2565 /

15:17 น. /

ดาวน์โหลด