ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดระนอง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดระนอง

28 ตุลาคม 2564 /

18:41 น. /

ดาวน์โหลด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองเปิดรับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ต.ค.64 จำนวน 2 อัตรา/เดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองเปิดรับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ต.ค.64 จำนวน 2 อัตรา/เดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะ

26 ตุลาคม 2564 /

08:53 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

21 ตุลาคม 2564 /

11:47 น. /

ดาวน์โหลด