19 เมษายน 2560 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)