กะปิบางหิน

เป็นกะปิแท้ 100% โดยผ่านกระบวนการตามวิถีชีวิตท้องถิ่น ใช้วิธีการทำมือ สะอาด หอม อร่อย ได้รับมาตรฐาน มผช. ขนดบรรจุ 1 กิโลกรัม
สถานที่จำหน่าย ชุมชนบ้านบางหิน 67/4 ม.2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เบอร์โทรศัพท์ 089-2870986

(Visited 1 times, 1 visits today)