นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช ปราชญ์ชุมชนบ้านอ่าวเคย

นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช ที่อยู่  บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 4 บ้านอ่าวเคย ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120      

โทร 081-7887096

นายวิสุทธิ์  สิทธิเดช  หรือ บังหยาด เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการแปรรูปอาหารทะเล ได้แก่ การทำกะปิผง น้ำพริกปลาป่น  ปลาเค็มฝังทรายไร้แดด   โดยที่บ้านได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการแปรรูปอาหารทะเล เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

น้ำพริกปลาป่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)