ถ่ายทำรายการ “ก้าวอย่างพอเพียง” บ้านเนินทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ถ่ายทำรายการ “ก้าวอย่างพอเพียง” ณ บ้านเนินทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)