ถ่ายทำรายการ “ก้าวอย่างพอเพียง” บ้านบางไทร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราฎร์ธานี (NBT) ถ่ายทำรายการ “ก้าวอย่างพอเพียง” ณ บ้านบางไทร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)