หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบางไทร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้แนบบ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ โดยสมาชิกกลุ่ม”บ้านบางไทร หัวใจพอเพียง”และชาวบ้านบางไทร หมู่ที่๘ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวัน ๑๒ สิงหา มหาราชินี

(Visited 1 times, 1 visits today)