หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านชลนิมิตร จัดกิจกรรมลงแขกลงคลอง และปรับภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านชลนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมลงแขกลงคลอง เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง และปรับภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)