หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านแพรกซ้าย จัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์

หมู่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบบ้านแพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อำเภอกะเปอร์ จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)