ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านชลนิมิตร

นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  บ้านชลนิมิตร  หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)