หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบางขุนแพ่ง จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบางขุนแพ่ง ม.2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปล่อยพันธ์ปลา การปรับภูมิทัศน์และความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)