แก้วกาแฟ,จานเซรามิค

เป็นเซรามิคที่ทำจากดินขาวที่มีอยุ่ในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น นำมาผลิตเป็นเซรามิค เช่น จาน แก้วกาแฟ และแจกัน
สถานที่จำหน่าย ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เบอร์โทรศัพท์ 081-9687493

(Visited 1 times, 1 visits today)