ไข่เค็มน้ำแร่

เป็นสินค้า OTOP ประเภทอาหาร ใช้น้ำแร่ซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติของจังหวัดระนองและยังเสริมไอโอดีนอีกด้วย สินค้าได้รับมาตรฐาน ฮาลาล ,อย.และมผช.
สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีบ้านบางขุนแพ่ง 69 ม.2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เบอร์โทรศัพท์ 089-4750214

(Visited 1 times, 1 visits today)